Tuesday, November 22, 2011

Cara Menyimpan Ubat Dengan BetulPenyimpanan ubat adalah penting untuk :

1. Memudahkan mencari ubat jika dalam kecemasan atau boleh juga memudahkan kita ingat untuk mengambil ubat pada waktu yg betul.

2. Penyimpanan ubat pada tempat yang betul juga boleh mengelakkan ubat cepat rosak.

3. Meletakkan ubat jauh daripada kanak-kanak dan di tempat tinggi penting untuk mengelakkan anak kita termakan ubat yang boleh membahayakan.

4. Mengelakkan kekeliruan untuk mengambil ubat apabila ubat diletakkan berselerak dan bercampur aduk.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...